ایران نامگ از استادان و دانشجویان در همۀ دوره‌ها، رشته‌ها و بخش‌های پیوستۀ ایران‌شناسی دعوت می‌كند که جستارهای بدیع و مستند خود به زبان‌های فارسی و انگلیسی را برای بررسی و انتشار به ایران نامگ ارسال دارند. نوشته‌های دریافت‌شده برای ارزیابی علمی-پژوهشی در اختیار دست‌کم سه همتاداور متخصص قرار می‌گیرد. نوشته‌های برگزیده، که معمولاً شامل ۵ تا ۷ هزار واژه‌اند، پس از ویراستاری فنی چاپ می‌شوند.

ایران نامگ را با اقدام به اشتراک، هدیه دادن و یاری مالی دریابید و یار برازندگی و پایداری این فصل‌نامۀ مستقل ایران‌شناسی باشید!

دربارۀ ایران نامگ

ایران نامگ فصل‌نامۀ علمی-پژوهشی، مستقل و دوزبانۀ ایران‌شناسی است که به سردبیری محمد توکلی طرقی در دانشگاه تورنتو منتشر می‌شود. ایران نامگ جستارهای فارسی و انگلیسی‌ای را برای چاپ می‌پذیرد که بر اساس گزیده‌ترین معیارها و شیوه‌های رایج پژوهشی در رشته‌های گوناگون علوم انسانی و اجتماعی نوشته شده باشند.

سردبیر با همکاری نزدیک شورای دبیران، که شامل استادان نامدار ایران‌شناسی است، به گزینش جستارهای مستند و بدیع و ارزنده برای نشر در هر شمارۀ ایران نامگ می‌پردازد. مندرجات شماره‌های آیندۀ ایران‌ نامگ بر اساس ‌”نشر جستاری“ (Article-Based Publishing) در دسترس خوانندگان قرار می‌گیرد. بدین روال، مقاله‌های داوری و پذیرفته‌شده پس از برگ‌آرایی و پیش از فصل رسمی انتشار از طریق پایگاه اینترنتی ایران نامگ در اختیار مشترکان قرار می‌گیرند.

شمارهٔ جدید

سال ۷، شماره ۲، تابستان ۱۴۰۳

ایران نامگ فصل‌نامۀ علمی-پژوهشی، مستقل و دوزبانۀ ایران‌شناسی است. این فصلنامه جستارهایی به زبان‌های فارسی و انگلیسی را برای چاپ می‌پذیرد که بر اساس گزیده‌ترین معیارها و شیوه‌های رایج پژوهشی در رشته‌های گوناگون علوم انسانی و اجتماعی نوشته شده باشند. شورای دبیران ایران نامگ اکنون شامل این استادان نامدار ایران‌شناسی است:

يرواند‭ ‬آبراهاميان‎‎
داريوش‭ ‬آشوری
رولا‭ ‬ابيساب
تورج‭ ‬اتابکی
ويكتوريا‭ ‬اراكِلووا
اميرسعيد‭ ‬ارجمند
عباس‭ ‬امانت
كاترين‭ ‬بابايان
آصف‭ ‬بيات
پروانه‭ ‬پورشریعتی
كامران‭ ‬تلطف
محمد‭ ‬توکلی ‬طرقی
جنيفر‭ ‬جنكينز
سيد‭ ‬اختر‭ ‬حسين
رحيم‭ ‬شايگان
بهروز‭ ‬قمری ‬تبريزی‬
همايون‭ ‬كاتوزيان
احمد‭ ‬كریمی ‬حكاك
نايل‭ ‬گرين
والنتين‭ ‬ميرزا‭ ‬مقدم
فرزانه‭ ‬ميلانی
حميد‭ ‬نفیسی

شورای نویسندگان از استادان و دانشجویان در همۀ دوره‌ها، رشته‌ها و بخش‌های پیوستۀ ایران‌شناسی دعوت می‌كند که جستارهای بدیع و مستند خود به زبان‌های فارسی و انگلیسی را برای بررسی و انتشار به ایران ‌نامگ ارسال دارند. نوشته‌های دریافت‌شده را دست‌کم سه همتاداور متخصص ارزیابی علمی-پژوهشی خواهند کرد. نوشته‌های برگزیده، که معمولاً شامل ۵ تا ۷ هزار واژه‌اند، پس از ویراستاری فنی چاپ می‌شوند.

برای تسریع در چاپ و تسهیل دستیابی به مقاله‌های پذیرفته‌شده، ایران‌ نامگ بر اساس روش جدید ”نشر جستاری“ (Article-Based Publishing) در دسترس خوانندگان قرار خواهد گرفت. بدین روال، جستارهای داوری و پذیرفته‌شده پس از برگ‌آرایی و پیش از زمان رسمی انتشار از طریق اینترنت در دسترس مشترکان خواهند بود.

با اقدام به اشتراک، هدیه دادن و یاری مالی، ایران نامگ را دریابید و به پایداری این فصلنامۀ دوزبانه و مستقل ایران‌شناسی یاری رسانید. پایداری این فصلنامۀ علمی-پژوهشی فقط با یاری سخاوتمندانۀ خوانندگان و دوستداران ایران نامگ ممکن خواهد بود. ایران ‌نامگ را دوست بدارید و یار پایدارش باشید!

اشتراک

با مشترک شدن و هدیه دادن ایران نامگ ما را در نشر منظم این نشریۀ مستقل ایران‌شناسی یاری کنید.

IranNamag