مطالب توسط editor

گل و گیاه در خمسه نظامی گنجه‌ای

شیون کردن شیرین از شنیدن خبر مرگ فرهاد[1] ز سنبل کرد بر گل مُشک‌بیزی / ز نرگس بر سمن سیماب‌ریزی دوتا کرد از غمش سرو روان را / به نیلوفر بدل کرد ارغوان را سمن را از بنفشه طرف بربست / رُطب‌ها را به زخم استخوان خَست سنبل = گیسو؛ گل = رخسار گلگون؛ نرگس […]

وانمودگی در داستان ”سوفیا“ از مصطفی مستور

جنبش پسامدرن در ادبیات جهان، که تقریباً از ابتدای نیمۀ دوم قرن بیستم بر ادبیات سایه افکنده، در 30 سال اخیر منجر به خلق آثاری در خور توجه در ادبیات معاصر ایران شده ‌است. بی‌شک، نظرات و آثار فلاسفه، منتقدان، ادیبان و نویسندگان غربی قرن بیستم اروپا و امریکا، به‌ویژه بعد از جنگ جهانی دوم، […]

علی‌اکبر دهخدا: دستاورهای ادبی و تجدد دینی صوراسرافیل

Ali Akbar Dehkhodā (1879–1956) a gifted linguist and well-known constitutionalist, is primarily remembered for his extensive Persian language lexicon, Loghatnameh, published in the mid 20th century. In fact, he was a true renaissance man who was well-versed in a number of fields and pioneered a dramatic number of discourses in the early 20th century. Dehkhda […]

شيوه‌نامه

ایران نامگ فصل‌نامۀ ایران‌شناسی در دانشگاه تورنتو است. این فصل‌نامه مقالات بدیع علمی و پژوهشی‌ای را برای چاپ می‌پذیرد که بر پایۀ معیارهای پژوهشی و ضوابط معمول در رشته‌های گوناگون علوم انسانی و اجتماعی نوشته شده باشند. مقالات دریافتی را دست‌کم سه داور متخصص ارزیابی می‌کنند. مقالاتی برای ارزیابی ارسال می‌شوند که پیش‌تر به هیچ شکل […]