سردبیر

محمد توکلی طرقی

دبیر ارشد

حورا یاوری

شورای دبیران

محمد استعلامی
عباس امانت
حوری بربریان
جنیفر جنکینز
فریبا زرینه‌باف
همایون کاتوزیان
جیمز گاستوسن
هایدی والشر
فرزین وجدانی
نگین یاوری

شورای مشاوران

ادرین پالمر
محمد محسنی
سوسن محسنی
علی‌اصغر مظهری
حسنعلی مهران