شورای دبیران

يرواند‭ ‬آبراهاميان‎‎
داريوش‭ ‬آشوری
رولا‭ ‬ابيساب
تورج‭ ‬اتابکی
ويكتوريا‭ ‬اراكِلووا
اميرسعيد‭ ‬ارجمند
عباس‭ ‬امانت
كاترين‭ ‬بابايان
آصف‭ ‬بيات
پروانه‭ ‬پورشریعتی
كامران‭ ‬تلطف
مهدی تورج
محمد‭ ‬توکلی ‬طرقی
جنيفر‭ ‬جنكينز
سيد‭ ‬اختر‭ ‬حسين
رحيم‭ ‬شايگان
فاطمه شمس اسماعیلی
مصطفی عابدینی
مظفر عالم
بهروز‭ ‬قمری ‬تبريزی‬
همايون‭ ‬كاتوزيان
احمد‭ ‬كریمی ‬حكاك
نايل‭ ‬گرين
والنتين‭ ‬ميرزا‭ ‬مقدم
فرزانه‭ ‬ميلانی
حميد‭ ‬نفیسی

نقد کتاب

حمید رضایی یزدی
ویکتوریا طهماسبی
فیروزه قندهاری

سردبیر

محمد توکلی طرقی

دبیر ارشد

کاترین بابایان
همایون کاتوزیان

ویراست‌یار

وحید طلوعی

دبیرهماهنگی

شبنم رحیمی گلخندان

برگ آرایی و گرافیک

حسین کشتی‌کار

وب‌نگار

هامون حیاتی