شورای دبیران

يرواند‭ ‬آبراهاميان‎‎
داريوش‭ ‬آشوری
رولا‭ ‬ابيساب
تورج‭ ‬اتابکی
ويكتوريا‭ ‬اراكِلووا
اميرسعيد‭ ‬ارجمند
عباس‭ ‬امانت
كاترين‭ ‬بابايان
آصف‭ ‬بيات
پروانه‭ ‬پورشریعتی
كامران‭ ‬تلطف
محمد‭ ‬توکلی ‬طرقی
جنيفر‭ ‬جنكينز
سيد‭ ‬اختر‭ ‬حسين
رحيم‭ ‬شايگان
فاطمه شمس اسماعیلی
مظفر عالم
بهروز‭ ‬قمری ‬تبريزی‬
همايون‭ ‬كاتوزيان
احمد‭ ‬كریمی ‬حكاك
نايل‭ ‬گرين
والنتين‭ ‬ميرزا‭ ‬مقدم
فرزانه‭ ‬ميلانی
حميد‭ ‬نفیسی

نقد کتاب

حمید رضایی یزدی
ویکتوریا طهماسبی
فیروزه قندهاری
احمد هاشمی‌

سردبیر

محمد توکلی طرقی

دبیر ارشد

کاترین بابایان
همایون کاتوزیان

ویراست‌یار

وحید طلوعی

دبیرهماهنگی

پریسا یزدانجو

طرح روی جلد

مجید عباسی

برگ آرایی و گرافیک

پریسا یزدانجو