Entries by editor

Table of Contents

English Verso “Not about, but for workers”: Media, Labour and Politics in Post-2009 Iran Zep Kalb “Translator’s Invisibility”: Strategies of Adaptation in Persian versions of Indian Tales from the Mughal Period: King Vikrama’s Adventures and Ocean of the Streams of Stories Anna Martin Hafez and Sufi Hermeneutics Daryoush Ashouri Persian Recto Bonyad Monthly and the Depoliticization of […]

Bonyad Monthly and the Depoliticization of Gharbzadegi

مقدمه هدف این مقاله عرضۀ تحلیلی دقیق از بخشی از تاریخ پرآشوب مدرنیتۀ ایرانی در سال‌های پایانی حکومت پهلوی است. ما در این مقاله بر خاستگاه‌های ”غیرسیاسی“ ایدئولوژی ضدمدرنیستی حکومت تمرکز خواهیم کرد که در گفتمان غرب‌زدگی تجسم پیدا می‌کند. مشخصاً به وضعیت غریبی توجه خواهیم کرد که در آن، حکومت از یکسو دست به […]

Shafiei-Kadkani between Poetry and Prose

  از زمانی که عبدالحسین زرین‌کوب جایگاه شفیعی کدکنی را در ادبیات فارسی نشان داد زمان درازی می‌گذرد. با وجود این، امروز که می‌خواهیم از این مقوله سخن به میان آوریم، باز همان تصویر پیش روی ما نقش می‌بندد. زرین‌کوب در مطلب کوتاهی که برای سفرنامۀ باران: نقد و تحلیل اشعار دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی […]

The Untold Stories of the Wolf: A Comparative Study of “The Wolf” and The Call of the Wild

مقدمه با نگاهی به ادبیات تاریخ طبیعی، درمی‌یابیم که گرگ، چنان که امروزه آن را می‌شناسیم، طی اعصار اولیه به سبب رقابت بر سر شکار مشترک همواره با نوع انسان در نزاع بوده است. انسان و گرگ همیشه رقیب و گاهی اوقات دشمن یکدیگر بوده‌اند، چون احتمالاً همیشه در مجاورت یکدیگر زیسته‌اند.[1] گرگ‌ها غالباً موجوداتی […]

Hafez and Sufi Hermeneutics

Daryoush Ashouri was born in Tehran in 1938. His extensive scholarship examines historical, cultural and linguistic matters of Persia, also as a Third World country encountering modernity. He is author, compiler, and translator of more than 25 books. One of his major works is his hermeneutical, intertextual study of the Divan of Hafez, ‘Erfān o […]

Cyrus in Judeo-Persian Literature

بررسی اشعار فارسیهود نمودار همبستگی ایرانیان یهودی با ادب و فرهنگ ایران است. این همبستگی‌ها در دوره‌های ایران باستان و ایران اسلامی به دو گونۀ متفاوت بود. در ایران باستان، آنچه قوم یهود را به ایران پیوند می‌داد حمایت از قوم یهود و بازسازی معبد مقدس به دست پادشاهان دوران هخامنشی و تکوین تلمود بابلی […]

Table of Contents, Volume 2, Number 1

Iran Namag: A Bilingual Quarterly of Iranian Studies Volume 2, Number 1 (Spring 2017) English Verso The Rhetoric and Performance of the Trickster Nasreddin Janet Afary &Kamran Afary The Perfect Human in Modern Iranian Shī‘ism: Murtaḍá Muṭahharī’s ‘Irfān-Oriented Conception of the Ideal Human Being Fitzroy Morrissey Of the Sins of Khalil Maleki Homa Katouzian Towards […]

Shahrzad: Pop Culture, Media Culture, and the Representation of Gender in the Digital Age

مقالۀ پیش رو کندوکاوی است در بازنمایی جنسیت و روابط زنان و مردان در مجموعۀ تلویزیونی پُرمخاطب شهرزاد، نوشتۀ نغمه ثمینی و حسن فتحی و کارگردانی حسن فتحی، محصول سال‌های 1393-1394، که در سال 1395 در شبکۀ نمایش خانگی در ایران توزیع شد. این بررسی تطبیقی و تاریخی ضمن مرور تاریخ تلویزیون و ادبیات مردمی […]

From Appearance to Character: A Exploration of Sexual and Gender Conceptions in Safavid Physiognomy

 مقدمه از اواخر سدۀ بیستم میلادی، بدن به یکی از مهم‌ترین عرصه‌های چالش سیاسی، اجتماعی و فرهنگی بدل شده و در مباحث آکادمیک جایگاه مهمی کسب کرده است. با این همه، پژوهش به صورت عام و پژوهش تاریخی به صورت خاص در باب تن و تنانگی در ایران در ابتدای راه قرار دارد و اصولاً […]

Reconstructing Ancient Iranian History through the Deciphering of the Avesta and the Fahlaviyyāt

پیشگفتار در اولین شمارۀ ایران ‌نامگ، که آقای توکلی طرقی مرحمتاً فرستادند، مقاله‌ای دیدم از پژمان فیروزبخش دربارۀ فهلویات مندرج در حکایتی از تاریخ قم. [1] از آنجا که این فهلویات مؤید بعضی از مطالبی بود که در مخالفت با باورهای نادرست امروزی به انگلیسی نگاشته بودم، فرصتی دیدم تا چکیده‌ای از آن مطالب را […]

A Glance at the Creativity of Firdawsi: “Ant” in the Shahnameh

درآمد شاهنامه،‌ سرودۀ ابوالقاسم فردوسی (329-411ق/942-1020م)، میراث‌ گرانسنگ فرهنگ ملی و اجتماعی مردم ایران است. شاهنامه را عموماً کتاب حماسه‌های بزرگ یا بزرگ‌ترین حماسۀ ایرانی دانسته‌اند. این کتاب اثری است که گاه زوایای ژرف اندیشۀ بشر را نشان می‌دهد، به کرات وارد مباحث هستی‌شناختی می‌شود و هستی را با نگاه پویای خود نظاره می‌کند و […]

Iranian Ideas in Farabi’s Philosophy

درآمد سیر اندیشه و تفکر در ایران­زمین دیرزمانی است که با مبانی مینوی و اندیشه‌های الهی‌گون پیوند خورده است. این پیوند در برهه‌های گوناگون تاریخ در زی اندیشه‌های گوناگون و در پیدا و پنهان مکاتیب فکری متفاوت بروز و ظهور داشته است و به جد توان گفت تا به امروزادامه یافته است. اما از زمانی […]

Qur’anic Perspectives on the ‘Nafs’ and the ‘Ruh’

مقدمه قرآن مجید در آیات مختلف به تأمل، تدبر ، تفکر و تعقل دستور می‌دهد که برای نمونه می‌توان به آیۀ ٢ سورۀ یوسف اشاره کرد که می‌فرماید: ”إِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُون“ (ما قرآن را به زبان عربی فرو فرستادیم تا در آن بیندیشید) و نیز آیات ١٧،٢٢، ٣٢ و٤٠ سورة القمر که […]

Richard Frye’s Narrative of Iranian Cultural Continuity

 مقدمه مفهوم فرهنگ را به علت وسعت و گستردگی مفهومی‌اش نمی‌توان به آسانی تعریف کرد. به اعتقاد ادوارد برنت تایلور (Edward Burnett Tylor, 1832-1917)، مردم‌شناس انگلیسی،”فرهنگ مجموعۀ پیچیده‌ای از دانش‌ها، باورها، هنرها، اخلاقيات، حقوق، آداب و رسوم و ديگر عادات و توانايي‌هايی است كه انسان به عنوان عضو جامعه آن را به دست می‌آورد.‌“[1] به […]

Towards a Sociology of Technology Transfer and Reception: The Case of Abbas Mirza Qajar’s Military Reform

ایرانیان[1]  طی سده‌هایی طولانی، که دورۀ صفویه را نیز در بر می‌گیرد، اروپاییان را از نظر مذهبی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی مادون به حساب می‌آوردند.[2] از جمله نشانه‌های این تلقی آن بود که سفرای همسایگان مسلمان صفویان، خصوصاً عثمانی و هند، قدر و منزلت بیشتری از سفرای کشورهای اروپایی داشتند. در میان همسایگان صفویه، ازبک‌ها به […]

Critical Child: An Examination of the “Reader” in Ali Ashraf Darvishian’s Our School’s Wall Newspaper

مقدمه تفکر در خصوص مفهوم ”خواننده“ به طرق مختلف، مستقیم یا غیرمستقیم، در هر دوره‌ای وجود داشته و تاریخچۀ آن به زمان پیدایش اولین نوشته‌ها، به‌خصوص نوشته‌های ادبی، بازمی‌گردد. تاریخ این مفهوم به زمان افلاطون (427-347پ‌م) در حمله به تأثیر منفی شعر و ارسطو  (384-322پ‌م) در طرح مفهوم پالایش (Catharsis) می‌رسد. اهمیت این مفهوم در […]

Zarir Memorial (Yadegar-e Zariran) and the Maiden’s Battle Chronicle (Razmnameh-’i Kanizak)

1. مقدمه یادگار زریران از آثار حماسی باارزش ایرانی است كه در اوستا (آبان‌یشت، بند109؛ گوش‌یشت، بندهای 29–31) اشاره‌هایی گذرا به آن شده است. بنیاد شكل‌گیری این داستان به دوران اشكانی بازمي‌گردد، اما نوشتار نهایی آن در روزگار ساسانی به زبان پهلوی (فارسی میانه) همراه با تأثیراتی از زبان پارتی شكل گرفته است. این متن […]

“Translator’s Invisibility”: Strategies of Adaptation in Persian versions of Indian Tales from the Mughal Period: King Vikrama’s Adventures and Ocean of the Streams of Stories

Translation or, more generally, any sort of rewriting and adaptation, reflects reading practices of a specific audience at a certain period of time. Any decision taken by translators or their patrons such as selection of texts or choice of strategies[1] to deal with the whole text or its passages is made within the framework of […]

The Perfect Human in Modern Iranian Shī‘ism: Murtaḍá Muṭahharī’s ‘irfān-oriented Conception of the Ideal Human Being

Introduction – ‘irfān in 20th century Iran The importance of ‘irfān for certain key members of the clerical establishment of 20th century Iran, among them Āyatullāh Khumaynī (d. 1989) himself, has been well established in recent decades.[1] Variously translated as “Islamic theosophy”,[2] “gnosis”,[3] “a kind of mystical philosophy”,[4] speculative mysticism”,[5] and “knowledge of the true […]

Of the Sins of Khalil Maleki

Khalil Maleki [1] was a unique phenomenon in the politics of twentieth century Iran. Once in an article I described him as the odd intellectual out[2], and in another I wrote about his strange politics.[3] These attributes summarise some of what I call his sins but there are more, and they all deserve to be mentioned […]

Towards a History of Iran’s Baha’i Community During the Reign of Mohammad Reza Shah, 1941-1979

Introduction[1] With the spread of the Baha’i religion in Iran since its tumultuous birth in that country in the middle part of the nineteenth century, the persecution of its followers has been a part of Iranian history.[2] As Abbas Amanat has shown, during the Qajar period (1785-1925), anti-Babi pogroms and campaigns usually occurred during provincial […]

Iran Namag: An Independent Bilingual Quarterly of Iranian Studies

With this inaugural issue Iran Namag begins its journey as an independent reader-supported quarterly of Iranian Studies. Iran Namag is dedicated to the publication of original research in all academic disciplines of the humanities and social sciences. As a bilingual quarterly based at the University of Toronto, it accepts original and well-documented articles in Persian and […]