Entries by editor

A Eulogy for a Great Man of Iranian Culture

لطمة‭ ‬عظيمي‭ ‬كه‭ ‬درگذشت‭ ‬ايرج‭ ‬افشار‭ ‬بر‭ ‬فرهنگ‭ ‬ايران‭ ‬و‭ ‬ايران‌شناسي‭ ‬وارد‭ ‬ساخته‭ ‬كمتر‭ ‬نظيري‭ ‬در‭ ‬تاريخ‭ ‬ايران‭ ‬براي‭ ‬آن‭ ‬مي‌توان‭ ‬يافت‭. ‬در‭ ‬طي‭ ‬85‭ ‬سال‭ ‬عمر‭ ‬گرانمايه‌اش‭ ‬بزرگترين‭ ‬خدمات‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬فرهنگ‭ ‬ايران‭ ‬انجام‭ ‬داد‭ ‬و‭ ‬منشاء‭ ‬ابتكارات‭ ‬سودمند‭ ‬و‭ ‬گوناگون‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬يك‭ ‬تنه‭ ‬از‭ ‬عهدة‭ ‬سامان‭ ‬دادن‭ ‬كارهايي‭ ‬برآمد‭ ‬كه‭ ‬حتي‭ ‬چند‭ […]

Oh Iraj!

در‭ ‬سال‭ ‬2006‭ ‬انجمن‭ ‬بين‌المللي‭ ‬ايران‌شناسي‭ ‬تصميم‭ ‬گرفت‭ ‬كه‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬پس‭ ‬هر‭ ‬دو‭ ‬سال‭ ‬يك‭ ‬بار‭ ‬طيّ‭ ‬تشريفاتي‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬كنفرانس‭ ‬انجمن‭ ‬برگزار‭ ‬مي‌گردد،‭ ‬از‭ ‬يك‭ ‬ايران‭ ‬شناس‭ ‬دانشمند‭ ‬به‭ ‬پاس‭ ‬يك‭ ‬عمر‭ ‬پژوهش‭ ‬تحسين‭ ‬انگيزْ‭ ‬قدرداني‭ ‬شود‭. ‬كميته‌اي‭ ‬كه‭ ‬براي‭ ‬اين‭ ‬كار‭ ‬انتخاب‭ ‬شد،‭ ‬به‭ ‬اتفاق‭ ‬آرا‭ ‬تصميم‭ ‬گرفت‭ ‬از‭ ‬ايرج‭ ‬افشار‭ ‬دعوت‭ […]

Iraj Afshar, 1925-2011

ايرج‭ ‬افشار ‭ (‬1304-1389ش‭ /‬1925-2011م‭): ‬ايران‌پژوه‭ ‬و‭ ‬كتاب‌شناس‭ ‬برجسته‭. ‬او‭ ‬از‭ ‬پراثرترين‭ ‬پژوهش‍گران‭ ‬معاصر‭ ‬ايران‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬تاثيرگذارترين‭ ‬شخصيت‌هاي‭ ‬فرهنگي‭ ‬بود‭. ‬گسترة‭ ‬پهناوري‭ ‬از‭ ‬فعاليت‍ها،‭ ‬از‭ ‬جمله‭ ‬سردبيري‭ ‬چند‭ ‬نشرية‭ ‬فرهنگي‭ ‬و‭ ‬همكاري‭ ‬با‭ ‬شمار‭ ‬بسياري‭ ‬از‭ ‬نشريات،‭ ‬كتابداري،‭ ‬فهرست‌نگاري،‭ ‬نسخه‌شناسي،‭ ‬تدريس‭ ‬دانشگاهي‭ ‬در‭ ‬داخل‭ ‬و‭ ‬گاه‭ ‬در‭ ‬خارج،‭ ‬مطالعات‭ ‬ايران‌شناسي،‭ ‬قاجارپژوهي،‭ ‬مديريت‭ ‬انتشارات،‭ ‬همكاري‭ […]

Oleg Fedorovich Akimushkin, 1929-2010

ا‭. ‬ف‭. ‬آكيموشكين‭ ‬در‭ ‬17‭ ‬فوريه‭ ‬1929‭ ‬در‭ ‬شهر‭ ‬پنزا‭ ‬چشم‭ ‬به‭ ‬جهان‭ ‬گشود‭. ‬يك‭ ‬سال‭ ‬بعد،‭ ‬پدرو‭ ‬مادرش‭ ‬ــ‭ ‬الگا‭ ‬ايوانوونا‭ ‬ميخايلوا‭ (‬1979-1905‭) ‬و‭ ‬فيودور‭ ‬سميونوويچ‭ ‬آكيموشكين‭ (‬1977-1900‭) ‬ــ‭ ‬به‭ ‬لنينگراد‭ ‬نقل‭ ‬مكان‭ ‬كردند‭ ‬و‭ ‬كوتاه‭ ‬زماني‭ ‬بعد،‭ ‬از‭ ‬هم‭ ‬جدا‭ ‬شدند‭. ‬مادرش‭ ‬باز‭ ‬ازدواج‭ ‬كرد‭ ‬و‭ ‬الگ‭ ‬خرد‭ ‬سال‭ ‬در‭ ‬خانوادة‭ ‬جديد،‭ ‬در‭ […]

Corpse Traffic and Ottoman-Iranian Rivalry

مرز‭ ‬ايران‭ ‬و‭ ‬عثماني‭ ‬كه‭ ‬از‭ ‬قبل‭ ‬جنگ‌هاي‭ ‬آن‭ ‬زمان‭ ‬پيوسته‭ ‬در‭ ‬نوسان‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬هرگز‭ ‬خط‭ ‬تقسيم‌بندي‭ ‬دقيق‭ ‬و‭ ‬معيني‭ ‬ميان‭ ‬آنها‭ ‬وجود‭ ‬نداشت،‭ ‬براي‭ ‬هميشه‭ ‬با‭ ‬يك‭ ‬قرارداد‭ ‬بين‌المللي‭ ‬قرن‭ ‬نوزدهمي‭ ‬تثبيت‭ ‬شد‭ ‬كه‭ ‬قصد‭ ‬رسم‭ ‬كردن‭ ‬نقشه‭ ‬جهان‭ ‬بر‭ ‬اساس‭ ‬نيازها‭ ‬و‭ ‬شيوه‌هاي‭ ‬سازماندهي‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬داشت‭.‬ به‭ ‬رغم‭ ‬تلاش‭ ‬براي‭ ‬نشانه‌گذاري‭ ‬به‭ […]

Kaykhosrow Shahrokh

وقتي‭ ‬اديان‭ ‬راستين‭ ‬ِ‭ ‬بسياري‭ ‬وجود‭ ‬دارد،‭ ‬من‭ ‬كدام‭ ‬يك‭ ‬را‭ ‬بايد‭ ‬بر‭ ‬گزينم‭ ‬؟ كيخسرو‭ ‬شاهرخ‭ ‭(‬1253-1319‭ ‬ش‭/‬1874‭-‬1940م‭)‬ كيخسرو‭ ‬شاهرخ‭ ‬از‭ ‬بسياري‭ ‬جها‭ ‬ت‭ ‬معرّف‭ ‬زمان‭ ‬خود‭ ‬بود،‭ ‬هم‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬شخصيتي‭ ‬بر‭ ‬آمده‭ ‬از‭ ‬عوامل‭ ‬تأثيرگذار‭ ‬جديد،‭ ‬هم‭ ‬خود‭ ‬در‭ ‬مقام‭ ‬عامل‭ ‬تحوّل‭. ‬او‭ ‬افزون‭ ‬بر‭ ‬خدماتش‭ ‬در‭ ‬مقام‭ ‬رئيس‭ ‬انجمن‭ ‬زرتشتيان‭ ‬در‭ ‬تهران‭ […]

The Persian Day Parade of New York

درآمد استوارت‌هال (Stuart Hall)‭ ‬در‭ ‬كتابي‭ ‬كه‭ ‬امروزه‭ ‬اثري‭ ‬كلاسيك‭ ‬دربارة‭ ‬فرهنگ‭ ‬غربت‭ ‬ (Diaspora)‭  ‬محسوب‭ ‬مي‌شود،2‭ ‬استدلال‭ ‬مي‌كند‭ ‬كه‭ ‬هويت‌هاي‭ ‬در‭ ‬غربت‭ ‬‮«‬هويت‌هايي‭ ‬هستند‭ ‬كه‭ ‬همواره‭ ‬درحال‭ ‬توليد‭ ‬و‭ ‬بازتوليد‭ ‬چندبارة‭ ‬خود‭ ‬از‭ ‬طريق‭ ‬تحول‭ ‬و‭ ‬تفاوت‭ ‬هستند‭.‬3‮»‬‭ ‬اين‭ ‬انديشه‭ ‬را‭ ‬حميد‭ ‬نفيسي‭ ‬در‭ ‬اثر‭ ‬راهگشايش‭ ‬دربارة‭ ‬فرهنگ‭ ‬ايرانيان‭ ‬در‭ ‬تبعيد،‭ ‬به‭ ‬اين‭ ‬ترتيب‭ […]

پارتیان و گردآوری شاهنامه‌های مرجع گفت‌وگویی دربارة پهلوی، پهلوانی و پهلو

1‭. ‬پارتيان‭ ‬و‭ ‬كشاكش‌هاي‭ ‬نسبي اطّلاعات‭ ‬ناچيز‭ ‬ما‭ ‬از‭ ‬گسترة‭ ‬زبان‌هاي‭ ‬ايران‭ ‬در‭ ‬دورة‭ ‬باستاني‭ ‬پسين‭ (‬400-900م‭)‬،‭ ‬غالباً‭ ‬متناقض،‭ ‬و‭ ‬عموماً‭ ‬مبهم‌اند‭. ‬دست‭ ‬كم‭ ‬50‭ ‬سال‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬شماري‭ ‬از‭ ‬دانشوران‭ ‬حوزة‭ ‬مطالعات‭ ‬ايراني‭ ‬از‭ ‬جمله‭ ‬نُلدِكه،‭ ‬ريپكا،‭ ‬دهخدا،‭ ‬قزويني،‭ ‬صفا،‭ ‬ناتل‭ ‬خانلري،‭ ‬يارشاطر،‭ ‬فراي،‭ ‬لازار،‭ ‬دوبلوا،‭ ‬اميدسالار‭ ‬و‭ ‬خالقي‭ ‬مطلق‭ ‬با‭ ‬مسائل‭ ‬بغرنج‭ ‬ناشي‭ […]

گل و گیاه در شاهنامه فردوسی

در‭ ‬بادي‭ ‬امر‭ ‬كمتر‭ ‬انتظار‭ ‬مي‌رود‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬شاهنامة‭ ‬فردوسي،‭ ‬اين‭ ‬تاريخ‭ ‬اساطير‭ ‬و‭ ‬حماسي‭ ‬ايران‭ ‬باستان‭ ‬و‭ ‬عرصة‭ ‬دلاوري‌هاي‭ ‬جنگ‭ ‬آوران‭ ‬اين‭ ‬سرزمين،‭ ‬تا‭ ‬اين‭ ‬حد‭ ‬سخن‭ ‬از‭ ‬گل‭ ‬و‭ ‬گياه‭ ‬رفته‭ ‬باشد‭.‬‭ ‬امّا‭ ‬مقالة‭ ‬حاضر‭ ‬گُواهي‭ ‬است‭ ‬در‭ ‬آستين‭ ‬كه‭ ‬چگونه‭ ‬حكيم‭ ‬توس‭ ‬با‭ ‬ظرافت‭ ‬طبع‭ ‬و‭ ‬باريك‭ ‬بيني،‭ ‬تشبيهات‭ ‬و‭ ‬استعاراتِ‭ ‬گل‌ها‭ […]

عین القضات همدانی و چشتیان هند

ابو‭ ‬المعالي‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬ابي‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬حسن‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬ميانجي،‭ ‬معروف‭ ‬به‭ ‬عين‎القضات‭ ‬همداني،‭ ‬عارف‭ ‬ايراني‭ ‬سدة‭ ‬‮٦‬‭ ‬ق‭/‬‮١٢‬م،‭ ‬در‭ ‬‮٤٩٢‬‭-‬‮٤٩٠‬‭ ‬ق‭/‬‮١٠٩٨‬‭-‬‮١٠٩٦‬م‭ ‬در‭ ‬همدان‭ ‬متولد‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬همان‭ ‬شهر‭ ‬در‭ ‬‮٥٢٥‬‭ ‬ق‭/‬‮١١٣١‬م‭ ‬به‭ ‬جرم‭ ‬ارتداد‭ ‬به‭ ‬قتل‭ ‬رسيد‭.‬‭ ‬او‭ ‬از‭ ‬خانوادة‭ ‬شافعي‭ ‬مذهب‭ ‬معروفى‭ ‬بود‭ ‬كه‭ ‬همگي‭ ‬فقيه‭ ‬و‭ ‬قضاپيشه‭ ‬بودند‭.‬2‭ […]

بررسی نگرش‌های زبانی و جایگاه دو زبان فارسی و کردی در هویت ملی

چكيده اين‭ ‬مقاله‭ ‬بخشي‭ ‬از‭ ‬يك‭ ‬پژوهش‭ ‬وسيع‌تر‭ ‬درباره‭ ‬نگرش‭ ‬زباني‭ ‬و‭ ‬مولفه‌هاي‭ ‬هويت‭ ‬ملي‭ ‬دانش‭ ‬آموزان‭ ‬پيش‌دانشگاهي‭ ‬استان‭ ‬كردستان‭ ‬است‭. ‬فرض‭ ‬اين‭ ‬پژوهش‭ ‬اين‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬هويت‭ ‬پديدهاي‭ ‬پوياست‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬طول‭ ‬زمان‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬گروه‭ ‬هاي‭ ‬مختلف‭ ‬مردم‭ ‬تغيير‭ ‬مي‌كند‭. ‬در‭ ‬اين‭ ‬مقاله‭ ‬مي‭ ‬كوشيم‭ ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬فرض‭ ‬مذكور‭ ‬به‭ ‬سه‭ ‬سوال‭ […]

Non-Oil Trade Sanctions

مقدمه ايالات‭ ‬متحدة‭ ‬آمريكا‭ ‬در‭ ‬سال‌هاي‭ ‬اخير‭ ‬از‭ ‬تحريم‭ ‬اقتصادي‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬ابزاري‭ ‬براي‭ ‬پيشبرد‭ ‬هدف‌هاي‭ ‬سياست‌هاي‭ ‬خارجي‭ ‬اش‭ ‬به‭ ‬طور‭ ‬فزاينده‭ ‬اي‭ ‬استفاده‭ ‬كرده‭ ‬است‭. ‬جمهوري‭ ‬اسلامي‭ ‬ايران،‭ ‬يكي‭ ‬از‭ ‬اصلي‭ ‬ترين‭ ‬هدف‌هاي‭ ‬تحريم‌هاي‭ ‬يك‭ ‬جانبه‭ ‬يا‭ ‬چند‭ ‬جانبة‭ ‬(Bilateral or Multiteral Sanctions)‭ ‬آمريكا‭ ‬و‭ ‬متحدانش‭ ‬بوده‭ ‬است‭. ‬تحريم‌هاي‭ ‬تجارتي‭ ‬و‭ ‬مالي‭ ‬بر‭ ‬ضد‭ […]

چهل متل از کودکی

چهل‭ ‬مَتل‭ ‬از‭ ‬كودكي،‭ ‬نام‭ ‬كتاب‭ ‬تازه‭ ‬اي‭ ‬است‭ ‬از‭ ‬فرشتة‭ ‬كوثر‭ (‬تصويرگر‭: ‬سالومة‭ ‬سياح‭. ‬تهران،‭ ‬روشنگران؛‭ ‬مطالعات‭ ‬زنان،‭ ‬1389‭).  ‬از‭ ‬اين‭ ‬نويسنده‭ ‬قبلاً‭ ‬دو‭ ‬كتاب‭ ‬ديگر‭ ‬به‭ ‬نام‌هاي‭ ‬بيداد‭ ‬سكوت‭ ‬و‭ ‬ما‭ ‬بچّه‌هاي‭ ‬كوچه‭ ‬به‭ ‬چاپ‭ ‬رسيده‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬شرح‭ ‬خاطرات‭ ‬دوران‭ ‬كودكي‭ ‬و‭ ‬جواني‭ ‬نويسنده‭ ‬است‭. ‬نويسنده‭ ‬اي‭ ‬كه‭  ‬مي‌تواند‭ ‬با‭ ‬حافظة‭ ‬پرتوان،‭ […]

نگاهی به فرهنگ املايی خط فارسی* (مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسي)

آمده‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬‮«‬نواب‌‭ ‬شمس‭ ‬الحكماي‭ ‬نامدار،‭ ‬همه‭ ‬روز‭ ‬به‭ ‬مطالعة‭ ‬كتب‭ ‬عبري‭ ‬و‭ ‬لاتيني‭ ‬و‭ ‬يوناني‭ ‬اشتغال‭ ‬داشت‭. ‬هر‭ ‬مضمون‭ ‬خوش‭ ‬و‭ ‬نكتة‭ ‬دلكشي‭ ‬كه‭ ‬مي‌ديد،‭ ‬بر‭ ‬ورقه‌هاي‭ ‬چهارگوش‭ ‬بريده‭ ‬و‭ ‬دسته‌دسته‭ ‬بر‭ ‬روي‭ ‬هم‭ ‬چيده،‭ ‬مي‌نوشت‭. ‬چون‭ ‬يك‭ ‬دسته‭ ‬ورقه‌‭ ‬تمام‭ ‬مي‌شد،‭ ‬مرا‭ ‬وامي‌داشت‭ ‬تا‭ ‬به‭ ‬ترتيب‭ ‬به‭ ‬مفتول‌هاي‭ ‬سيمين‭ ‬مي‌كشيدم‭  ‬كه‭ ‬به‭ […]

Prologue

ايران‌نامه‭ ‬در‭ ‬آستانة‭ ‬30‭ ‬سالگي‭ ‬با‭ ‬چالش‭ ‬‌و‭ ‬چشم‭ ‬اندازي‭ ‬نو‭ ‬روبه‌روست‭. ‬در‭ ‬سه‭ ‬دهة‭ ‬گذشته‭ ‬دامنة‭ ‬پژوهش‌هاي‭ ‬منتشر‭ ‬شده‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬فصل‌نامه‭ ‬از‭ ‬حوزة‭ ‬ادبيات‭ ‬به‭ ‬پهنة‭ ‬ديگر‭ ‬علوم‭ ‬انساني‭ ‬و‭ ‬اجتماعي‭ ‬كشيده‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬در‭ ‬اين‭ ‬روند‭ ‬گسترش‭ ‬روش‌ها‭ ‬و‭ ‬نگرش‌ها‭ ‬جلال‭ ‬متيني،‭ ‬داريوش‭ ‬شايگان،‭ ‬داريوش‭ ‬آشوري،‭ ‬شاهرخ‭ ‬مسكوب،‭ ‬هرمز‭ ‬حكمت‭ ‬و‭ ‬ديگر‭ […]