پیرکوهستان، باغ بهشتی، و انجمن آدم‌کشان: افسانه‌ها و حقایق دربارۀ اسماعیلیان نزاری

شفیق نزارعلی ویرانی[1] <Shafique N. Virani <shafique.virani@utoronto.ca دانش‌آموختۀ دکتری مطالعات اسلامی دانشگاه هاروارد و دانشیار مطالعات اسلامی دانشگاه تورنتو و استاد ممتاز این دانشگاه است. پیش از این، عضو هیئت علمی دانشگاه هاروارد و رئیس بخش علوم انسانی دانشگاه زاید امارات متحده عربی بوده است. پژوهش‌های ایشان بر تشیع اسماعیلی و اثنی‌عشری، مطالعات قرآنی، تاریخ اسلام، […]

خوانشی تبارشناسانه از جدال پلیس و قانون: دولت دوگانه و نظریۀ ولایت فقیه

مهدی سمائی <Mahdi Samaei <mahdi.samaei1982@gmail.com دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم‌شناسی دانشگاه تربیت‌مدرس و پژوهشگر حوزۀ علوم جنایی و فلسفۀ حقوق است. در دورۀ دکتری مطالعه دربارۀ ”جدال قانون‌گرایی و عدالت‌طلبی در تجربۀ‌ زیستۀ قضات کیفری ایران“ را پی گرفته . با پیگیری ایدۀ جرم‌شناسی مردم‌مدار (public criminology) کوشیده است مباحث جرم‌شناختی و حقوقی را در […]

تكثرگرايي، تحزب و سياست‌ورزي حزبي در آرای سیاسی و مباني فكري جنبش مسلمانان مبارز: 1357-1360

مظفر شاهدی <Mozaffar Shahedi < mozaffarshahedi@gmail.com‌، دانش‌آموختۀ دکتری تاریخ انقلاب اسلامی، پژوهشگر ارشد پژوهشکدۀ تاریخ معاصر است و تاکنون ده‌ها مقالۀ علمی و 15 کتاب علمی و دانشگاهی منتشر کرده است. برخی از آثار ایشان عبارت‌اند از مردی برای تمام فصول: اسدالله علم و سلطنت محمدرضاشاه پهلوی؛ تاریخ بانک استقراضی روس در ایران؛ حزب رستاخیز اشتباه […]

حدیث عشق: از سقراط تا سارتر

حمید صاحب‌جمعی <Hamid Sahebjami < hsahebjami@fuse.net (دانش‌آموختۀ فوق‌تخصص پزشکی دانشگاه جورج واشنگتن، 1973) در 1973 به هیئت علمی کالج پزشکی دانشگاه سین‌سیناتی پیوست، در 1987 به مقام استادی رسید، و در 2002 استاد ممتاز (Professor Emeritus) شناخته شد. بیش از 50 مقالۀ پژوهشی و بالینی در حوزه‌های پزشکی و فیزیولوژی از او در نشریه‌های علمی معتبر […]